Shri Dodda Ganapathi

???????? ?????? ??????????????? ? ?????????? ???? ?? ??? ???????????? ?????? ? vakratu.nDa mahaakaaya koTisuuryasamaprabha | nirvighnaM kuru me deva sarvakaaryeshhu sarvadaa || II Meaning of  Shree Ganesha Shloka II […] Read More